Lovačko udruženje "Vladan Milošević" - Knić
Osnovano 1904.godine

LOVIŠTE          Atar Gruže obuhvata sliv reke Gruže oivičen sa zapada planinom Ješevac, na istoku planinom Gledić, na severu Rudnikom i zapadu Kopaonikom.


          Povoljni klimatski uslovi i obilna vegetacija doprinose da ovo područje bude bogato stanište divljači, pre svega zeca i fazana, jarebica, prepelica, divljih svinja, srneće divljači a sa formiranjem Gružanskog jezera je znatno povećan broj divljih patki i druge divljači.

          Lovište ima izuzetno povoljne uslove za obuku pasa ptičara i goniča, kao i rov za obuku pasa jamara, a zbog svoje atraktivnosti, položaja i pitomine lovište je izuzetno zanimljivo za goste koji dolaze iz Italije, Grčke i sa Kipra.

 

Površina: 40.806 haLovište "Gruža"

Lovna površina: 35.000 ha

Gajena divljač: divlja svinja (50), srneća divljač (420), zec (3200), fazan (4500), poljska jarebica (2200)

Ostala divljač: vuk (6), šakal (20), lisica (400), kuna belica (500), kuna zlatica (100), divlja mačka (40), jazavac (100), tvor (50), siva vrana (2000), svraka (2000), divlja patka gluvara (2000), divlja patka krdža (2000), liska (1000), divlji golub grivnaš (2000), šumska šljuka (100), prepelica (5000), grlica (3000), gugutka (5000), sojka (500), gačac (2000), jastreb kokošar (100)
Planirani odstrel: 26 divljih svinja, 30 srndaća, 45 srna, 1040 zečeva, 1370+700 fazana

Trofejna divljač: trofeji srndaća do medalje (samo selektivni odstrel), dobri trofeji divljeg vepra

Lovno-uzgojni objekti: 20 hranilišta za srneću divljač, 125 solišta, 95 hranilišta za sitnu divljač, 30 pojilišta, 22 prihvatilišta i 6 volijera za fazansku divljač (1,68 ha)

Lovno-tehnički objekti: 5 samostalnih čeka, 35 čeka na drvetu

Ostali objekti: 3 lovačka doma, 12 lovačkih kuća, 0,2 ha zemljišta, 10 ha višegodišnjih remiza