Lovačko udruženje "Vladan Milošević" - Knić
Osnovano 1904.godine

VESTISKUPŠTINA JEDNOGLASNO PODRŽALA RAD LOVAČKOG SAVEZA CENTRALNE SRBIJE

Skupština LSCS 20.04.2017. TopolaSve odluke, zaključke i mišljenja, Skupština Lovačkog saveza Centralne Srbije, na sednici održanoj 20. aprila 2017. godine, u Topoli, donela je jednoglasno, što je snažna potvrda da ovaj savez, formiran pre šest godina, svojim radom, aktivnostima i delovanjem predstavlja čvrstu sponu saradnje i zajedništva lovačkih udruženja na ovom području.

Tomica Radosavljević, predsednik Lovačkog saveza Centralne Srbije i Uroš Đoković, predsednik Skupštine, ukazali su na sve ostvareno u prošloj godini i program aktivnosti u ovoj. Poseban akcent dat je na izuzetno dobru saradnju sa Upravom za šume, gde su iz Budžetskog fonda izgrađeni mnogi značajni lovni objekti ili obezbeđen uzgoj i unošenje divljači u lovište.

Samo u prošloj godini, pored ostalog, 726 kandidata položilo je lovački ispit, urađen je 31 plan gazdovanja, 30 projekata, izdato 18.600 lovnih karata, 6.521 evidencionih markica, organizovano dosta predavanja i savetovanja, ocenjeno 407 trofeja srndaća i 21 divljeg vepra, uzeto učešće na sajmovima u Kragujevcu i Trsteniku, sa edukacionim temama, i puno drugog.

Doneta je doluka da članarina za članove Lovačkog saveza Centralne Srbije, bude 400 dinara, sa obaveznim osiguranjem, s tim što deo članarine koji bude išao ka LSS, od 200 dinara, mora se protokolarno regulisati šta lovačka udruženja imaju od tih sredstava kada je u pitanju izrada planskih ili drugih dokumenata, a sve u skladu sa već potpisanim protokolom o saradnji.

Za nove članove Upravnog odbora Lovačkog saveza Centralne Srbije izabrani su: Nenad Popović, predsednik Skupštine LU „Vojvoda Milan Obrenović“ iz Gornjeg Milanovca i Radoslav Ružić, predsednik LU „Dragačevo“ iz Guče.Skupština LSCS 20.04.2017. Topola

Jedino nezadovoljstvo članova Skupštine LSCS, odnosno lovaca sa ovog područja, iskazano je u neadekvatnom tumačenju Zakona o oružju i municiji, nedovoljnom razumevanju i različitom tumačenju pravilnika od strane nadležnih ministarstava i službi koje to sprovode, osipanju lovaca po ovom osnovu, nesprovođenju odluke Skupštine LSS o iznalaženju trajnih rešenja u ovoj oblasti, do zahteva za civilizacijsku radikalizaciju ovog veoma važnog pitanja kroz oročene potpise i jedinstvene proteste lovaca Srbije.

Sednici Skupštine prisustvovao je i zamenik predsednika Lovačkog saveza Srbije, Milan Kovačević, koji je pozdravio ovaj skup i podržao aktivnosti Lovačkog saveza Centralne Srbije.

Od sada i Lovačko udruženje „Srndać“ iz Žitkovca, sa 300 lovaca, nova je članica Lovačkog saveza Centralne Srbije.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU