Lovačko udruženje "Vladan Milošević" - Knić
Osnovano 1904.godine

VESTIUPORNIM RADOM DO PUNIJIH LOVIŠTA

U novom broju lista Lovačkog saveza Srbije "LOVAC" (broj 11) izašao je tekst sa ocenama i mišljenjima lovaca Srbije, među kojima je i predsednik LU "Vladan Milošević" Knić, Dušan Damnjanović.

 

Koji su danas najpreči zadaci u našim lovištima razgovaramo sa nekoliko uglednih lovnih radnika Srbije

 

Dušan DamnjanovićPONOSNI SMO NA POSTIGNUTO (Dušan Damnjanović, predsednik LU "Vladan Milošević" Knić) - Širok zamah gružanskog lovstva predstavnja stalni putokaz rada naših lovaca.

Ovaj kraj koji je specifičan po različitim lovnim terenima i skoro svim vrstama divnjači, sa velikim Gružanskim jezrom, predstavnja ženju mnogih lovaca da love na ovim terenima. To je i razlog što se povremeno organizuju i uspešni turistički lovovi.

Ovde su izgrađeni i mnogi lovno tehiički ali i uzgojni objekti, pre svega za divnje svinje i fazansku divnjač. Organizuju se i mnoge lovačke manifestacije i sabori, kao i predavanja za decu, podmlatkare i lovce i mnogo drugih aktivnosti.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU